BARCODES UITGELEGD

LOGO-12

BARCODES GEBRUIKEN

Als u barcodes binnen uw organisatie wil gaan gebruiken, dient u deze aan te vragen bij GS1 Nederland. Deze not-for-profit organisatie kan u alle informatie verstrekken over het gebruikt van Barcodes.

BARCODES

Barcode is een code die door een apparaat kan worden gelezen, en aangezien apparaten de eigenschap hebben om geen fouten te maken resulteert dit in een nagenoeg foutvrije, snelle wijze van het invoeren van data in een gegevensverwerkend systeem. Barcode bestaat uit een opeenvolging van zwarte strepen (bars) en blanco spaties (spaces) van verschillende breedte. Aan deze schijnbare chaos ligt een systeem ten grondslag. Vastgelegde definities bepalen welke groep van strepen en spaties welk symbool voorstellen uit het normale alfabet. Er zijn wereldwijd meer dan 200 verschillende afspraken hierover, dus er zijn meer dan 200 verschillende barcodes. Enkele van de meest gebruikte zijn: UPC/EAN, Interleaved 2 of 5, en Code 128. Ook de QR-code is een veel gesignaleerde scanbare code.

DE MEEST GEBRUIKTE BARCODE’S

EAN 13 CODE
EAN13-22
De Europese artikelnummering, (in het jargon ook European Article Numbering, EAN) is een uitbreiding van de UPC-code. Hij bestaat sinds 1974 en lijkt de nieuwe wereldstandaard te worden. Vrijwel alle verpakte producten die in Nederland en België in de schappen liggen, hebben een EAN-13-code, dus een reeks van dertien cijfers. De internationale standaardiseringsorganisatie GS1 heeft een coördinerende functie en geeft codes uit aan fabrikanten die een nieuw product op de markt brengen.

Bij de uitbreiding van de UPC naar de EAN-code, werd er één extra cijfer toegevoegd, vóór de 12 cijfers van de UPC-code. Om EAN compatibel te maken met UPC moest het eerste cijfer van de EAN-code impliciet gecodeerd worden, dat wil zeggen dat de EAN-streepjescode dezelfde opbouw houdt als de UPC-streepjescode. De oplossing werd gevonden in een andere codering van de L-cijfers. Van de EAN-code worden nu het tweede tot en met dertiende cijfer op deze nieuwe wijze omgezet in streepjes. Het eerste cijfer zit als het ware verborgen in de streepjes van het tweede tot en met zevende cijfer. Omdat moeilijk op wit geëindigd kan worden wordt het “stop”-symbool gevolgd door een extra zwarte streep met breedte 2. Een barcode bestaat uit achtereenvolgens: een startsymbool, symbolen voor de gecodeerde gegevens, een controlesymbool en het stopsymbool.

CODE 39
CODE39-21kopie
(Code 3 van 9 barcodes) behoren tot de oudste en meest gebruikte barcodes. Code 39 streepjescodes worden op grote schaal gebruikt voor identificatie, tracering, inventarisatie, verzending, distributie, enz. Code 39 tekens kunnen door alle scanners (met uitzondering van kassa’s) worden gelezen.

CODE 128
CODE128-21kopie
Code 128 is een zeer gedetailleerde streepjescodesymboliek. Het wordt gebruikt voor alfanumerieke of numerieke barcodes. Het kan alle 128 karakters van ASCII coderen. Code 128 wordt op grote schaal wereldwijd gebruikt in de scheepvaart en verpakkingsindustrie als een product identificatie-code voor o.a. containers en pallets. Code 128 omvat 108 symbolen: 103 datasymbolen, 3 start symbolen en 2 stop symbolen. De symbolen bestaan ​​steeds uit drie zwarte balken en drie witte ruimtes. Het stop patroon bestaat uit twee overlappende symbolen en heeft vier lijntjes.

INTERLEAVED 2 OF 5
INTERLEAVED-21kopie
Interleaved 2 of 5 (ITF, afkorting van  Interleaved  Two of Five) is een twee-breedte barcode symboliek die cijfers codeert.  Het wordt commercieel gebruikt op fotografische negatief-films (135mm ). De ITF-14 barcodes worden op verpakkingen van gebruikt, terwijl de producten die in die verpakkingen zitten zijn voorzien van een UPC- of EAN-code. ITF codeert cijfers per paar; het eerste cijfer wordt gecodeerd in de vijf lijntjes, terwijl het tweede cijfer wordt gecodeerd in de vijf witte lijntjes. Het zijn dus twee lijntjes die in vijf diktes kunnen voorkomen (2 of 5 ).

QR (Quick Response) CODE
CODE-QR-21kopie
De blokjescode van de toekomst: de QR Code. De code is voor de consument met een smartphone super handig. Met behulp van de QR reader op uw smartphone maakt u een scan van de afbeelding, de QR code. De code reader opent een website, maar kan ook contactinformatie zijn, een afspraak of teksten. Het grote voordeel van QR code is de snelheid. Wilt u het publiek doorverwijzen naar uw website, dan kunnen zij door middel van een scan deze gemakkelijk en snel bereiken, zonder de domeinnaam in te toetsen.Nog geen code of ontwerp?. Neem vrijblijvend contact op en wij helpen u graag verder!

BARCODE SCANNER

Het apparaat dat nu die donkere
strepen en lichter spaties omzet naar een bruikbaar elektrisch
signaal noemt met een Barcode scanner.

Een barcode scanner bestaat uit een drietal onderdelen:
Een gedeelte dat uitgestraald licht ontvangt en omzet naar een elektrisch signaal.
Een gedeelte dat het elektrische signaal decodeert.
Een gedeelte dat zorgt voor de verbinding naar de buitenwereld.

Er worden 4 verschillende technieken onderscheiden waarop het licht wordt opgewekt, uitgestraald en opgevangen. Dit resulteert in 4 verschillende barcode scanners, elk met specifieke eigenschappen en gebruiksmogelijkheden.

1952

Norman Woodland was samen met Bernard Silver uitvinder van de streepjescode. Zij zagen in 1952 het belang in van eenvoudige coderingen voor het slagen van de poging gegevens automatisch te verwerken. De streepjescode kan als een opvolger van de ponskaart worden gezien.

In 1973 werd de Universal Product Code (UPC) samengesteld. Naast een Amerikaanse is er ook een Europese, een Chinese en een Japanse standaard. Oorspronkelijk werd de UPC-code ontworpen en toegepast in de Verenigde Staten en Canada. Later werd de code uitgebreid met een impliciet gecodeerd regiocijfer, zodat de oude UPC-code behouden kon worden.

TOEPASSINGEN

Streepjescodes worden voor verschillende toepassingen gebruikt en voor veel toepassingen is een aparte codeermethode in gebruik. Op veel plaatsen waar met een groot aantal producten of mensen wordt gewerkt, doen de reeksen streepjes, al dan niet vergezeld van cijfers, hun intrede. Bijvoorbeeld in de supermarkt op de producten. In ziekenhuislaboratoria registreert men met streepjescodes de honderden buisjes bloed die dagelijks binnenkomen. Parkeerautomaten gebruiken streepjescode om de prijs te berekenen en de slagboom te openen. Bibliotheken gebruiken barcodes in boeken en op lenerskaarten om het uitlenen en terugbrengen te automatiseren. Bij het inchecken van bagage in een luchthaven krijgt die een barcode met de bestemming (IATA-code). De bagage wordt dan automatisch naar de juiste vliegtuigen gebracht, ook als de reiziger overstapt, tenzij hij reist via een vliegveld waar de barcode nog niet in gebruik is.

STANDAARDEN

Er zijn vele standaarden op het gebied van streepjescodes. Ze steken ook niet allemaal eender in elkaar. Op basis van hun eigenschappen is een aantal klassen streepjescodes te onderscheiden: Lineaire code (streepjescode in de strikte zin); dit is een code die in 1 dimensie wordt gelezen. Daarbinnen onderscheiden we:
Continue vs. discrete codes: een continue streepjescode codeert alle tekens als een ononderbroken reeks, terwijl in discrete codes ieder gecodeerd teken een begin- en eindmarkering heeft. De ruimte tussen twee tekens wordt bij discrete genegeerd, zo lang deze niet groot genoeg is om als het einde van de tekenreeks te worden gedecodeerd.

Codes met slechts 2 breedtes vs. codes met meer breedtes: In codes met slechts 2 breedtes bestaan slechts smalle en brede strepen, die niet meer dan 1 bit informatie bevatten. Codes met meerdere breedtes kennen meestal 4 breedtes, die veelvouden zijn van wat in jargon module heet.
Gestapelde (stacked) codes: deze codes bevatten meer dan 1 regel met in elke regel een lineaire code.

Tweedimensionale streepjescode, ook geschreven 2D-streepjescode, meestal een vierkante monochrome “afbeelding” bestaande uit vrij grote vierkante pixels die zwart (gekleurd) of wit zijn. De belangrijkste standaarden zijn gemakkelijk zonder hulpmiddel van elkaar te onderscheiden: de QR-code (met grote zwart-wit-zwarte vierkanten in drie van de hoeken, en een kleinere vierde in de buurt van de hoek rechtsonder, maar wat meer naar binnen) de Data Matrix-code (met links en onder een rij zwarte pixels en rechts en boven een rij pixels die afwisselend zwart en wit zijn).

BARCODE’S MAKEN

Als u binnen uw organisatie barcodes wilt gaan gebruiken, moet u contact opnemen met de GS1 Nederland. Deze organisatie verstrekt voor de Nederland verschillende soorten barcodes. Op de “LINKS” pagina vindt u alle informatie over GS1.

Op het Internet komt u uitstekende “Barcode Generators” tegen, waarmee u prima barcode’s kunt maken. Daarnaast is er voor weinig geld eenvoudig software te koop waarmee diverse soorten barcodes gecreëerd kunnen worden.

Uiteraard kunt u ons de informatie voor u barcode’s sturen en wij creëren daarmee hoge resolutie barcode-bestanden. Samen met deze bestanden, uw kopij en opmaakinstructies, genereren wij kwalitatief hoogwaardige PDF bestanden, waarmee we de Barcode-Stickers kunnen produceren.